Tev un Tavai komandai

kļūsti par sevis labāko versiju

eneagrammas koučings

Sveicināti!

Esmu Inta Santa, konsultatīvā psiholoģe, eneagrammas koučs un trenere. Jau kopš 2009.gada sniedzu atbalstu tiem, kuri vēlas ieviest pārmaiņas savā personiskajā vai profesionālajā dzīvē. Es piedāvāju iepazīt un izmantot, iespējams, senāko personības attīstības sistēmu- eneagrammu.

Text box

ENEAGRAMMA ir apzinātās cilvēces pirmsākumos radusies spēcīga un dinamiska personību tipoloģija, kas apraksta 9 īpašus un fundamentāli ​atšķirīgus veidus, kā var domāt, just un rīkoties. Iepazīstot eneagrammu, top skaidrs, kā tieši ieviest pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē.


KOUČINGS ir pagājušā gadsimta otrajā pusē izveidojusies profesionālās un personiskās izaugsmes veicināšanas metode, kas palīdz apzināties, ​noformulēt un īstenot profesionāli vai personiski svarīgus mērķus. Šī metode ir pielietojama gan darbā ar indivīdiem, gan pāriem, gan komandām.


ENEAGRAMMAS KOUČINGS ir abu šo pieeju apvienojums, kas ļauj mērķtiecīgi ieviest pozitīvas pārmaiņas gan savā, gan savas komandas dzīvē.


Ko iegūst eneagrammas zinātāji?

 • profesionālo un personīgo attiecību uzlabošanos
 • emocionālās inteliģences attīstību
 • stresa un konfliktu iemeslu samazināšanos
 • pārliecību par savām spējām
 • izpratni par līdzcilvēku rīcības motivāciju
 • skaidrību par ieradumiem, kurus vērts pārskatīt


Kā eneagrammu ​mērķtiecīgi pielieto ​profesionāļi?

 • līderi
  • emocionālās inteliģences attīstībai
  • līderības prasmju pilnveidei
 • komandu vadītāji
  • komandu veidošanā
  • savstarpējās sadarbības veicināšanā
  • izcilu rezultātu sasniegšanai
 • personāla vadītāji
  • personāla atlasē
  • personāla motivācijā
  • personāla attīstībā
  • konflikta situāciju mazināšanā
 • rakstnieki un scenāristi
  • tēlu izstrādē
  • tēlu savstarpējo attiecību aprakstā
 • psihologi, terapeiti un kouči
  • darbā ar individuāliem klientiem, ​pāriem un komandām
  • savā personiskajā izaugsmē


Piedāvājumi

Lined Wireframe Square Frame

ENEATIPA INTERVIJA

Aptuveni 1h gara saruna klātienē ​vai attālināti eneatipa ​noskaidrošanai

Lined Wireframe Square Frame

SEMINĀRI

Dažāda garuma un formāta ​semināri pēc pieprasījuma klātienē ​vai attālināti

Lined Wireframe Square Frame

ENEAGRAMMAS KOUČINGS

Aptuveni 1h gara koučinga sesija klātienē vai attālināti tiem, kuri vēlas izaugsmi

SEMINĀRU TĒMAS

Piedāvāju gan eneagrammas pamatu studijas, pielāgojot tās pasūtītāja vajadzībām, kā arī ​dažādus seminārus, veltītus dažādo eneatipu attiecībām gan savā starpā (mīlestība, bērni), gan ​profesionāli (deleģēšana, motivācija, līderība), gan arī par sevi dažādās izpausmēs (stress, ​nauda, veselība, mode).

Lined Wireframe Small Landscape Frame

Eneagrammas studijas

Tā ir iespēja iepazīt, ​iespējams, pasaulē ​vissenāko personību ​attīstības sistēmu.

Lined Wireframe Small Landscape Frame

Saprast bērnu

Iespēja labāk saprast ​savu bērnību un bērnus, ​kurus sastopam, esot ​pieaugušie.

Lined Wireframe Small Landscape Frame

Būt līderim

Kur slēpjas katra ​līderības veida ​potenciāls un kā ​pārvarēt trūkumus?

Lined Wireframe Small Landscape Frame

Veselība

Kas un kam ir lielāks ​izaicinājums- laiks ​maltītei, liekais svars ​vai izlemt, ko darīt?


Text box

Enneagramma ir apzinātās cilvēces pirmsākumos radusies spēcīga un dinamiska personību tipoloģija, kas apraksta 9 īpašus un fundamentāli ​atšķirīgus veidus, kā var domāt, just un rīkoties. Eneagramma nav pretrunā nedz ar klasisko, nedz moderno psiholoģiju. Savā veidā ​eneagramma iekļauj un paskaidro to, kas pierādīts dažādās psiholoģijas teorijās. Tāpat eneagrammu kā vērtīgu personiskās attīstības līdzekli ​atzīst vairākas pasaules reliģijas un jo īpaši- kristietība. Iespējams, tieši tāpēc eneagrammu mēdz uzskatīt par jaudīgāko personiskās ​izaugsmes līdzekli, kas ļauj pārvaldīt ne tikai savu dzīvi, bet arī izprast pasaulē notiekošos procesus. Iepazīstot eneagrammu, top skaidrs, kā ​tieši ieviest pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē.

Skatoties no zinātniskā skatu punkta eneagramma ir vēl viens cilvēku tipoloģijas veids. Tāpat, kā citi tipoloģijas veidi, tā ir pētīta un ​salīdzināta, ir izstrādāti dažādi testi, kas palīdz noteikt attiecīgo eneatipu (tā eneagrammas teorijā sauc personības tipu). Tomēr, atšķirībā no ​citiem tipoloģijas veidiem, eneagramma neapstājas pie klasifikācijas. Tā dodas tālāk. Iepazīstot eneagrammu, top skaidrs katra cilvēka ​attīstības ceļš. Tā ir iespēja iegūt savas dzīves lietošanas instrukciju. Beidzot saprast un pieņemt savu būtību un sākt dzīvot ar to saskaņā. ​Saskaņā ar sevi. Un tapt par sevis labāko versiju

Text box

Eneatipi

"Enea" grieķu valodā nozīmē deviņi. Un tieši tāpēc šajā personību tipoloģijā ir deviņi tipi. Eneagrammas ​simbols ietver 9 punktus uz riņķa līnijas, kuri, turklāt, ir savienoti savā starpā, veidojot savdabīgu ​deviņstūrainu figūru. Katrs punkts apzīmē vienu personības veidu. Veidu, kā tiek domāts, justs un veidu, ​kā notiek rīcība. Katram no eneatipiem (tā eneagrammas teorijā dēvē personību tipus) ir savs, unikāls ​potenciāls, kuru iespējams pilnvērtīgi īstenot, tikai apzinoties neapzināto motivāciju jeb kaislību.

Pirmais eneatips
Text box

Pirmais enetips

Otrais eneatips
Text box

Otrais enetips

Trešais eneatips
Text box

Trešais enetips

Ceturtais eneatips
Text box

Ceturtais enetips

Piektais eneatips
Text box

Piektais enetips

Sestais eneatips
Text box

Sestais enetips

Septītais eneatips
Text box

Septītais enetips

Astotais eneatips
Text box

Astotais enetips

Devītais eneatips
Text box

Devītais enetips

Text box

pirmais eneatips

Viskārtīgākie cilvēki.

Šo cilvēku izaugsme slēpjas ​mierā,

ceļā no perfekcionista uz ​reformatoru

Šī tipa cilvēki rūpējas par to, kā visu uzlabot un bieži ​vien momentāni reaģē, ja kaut kas nenotiek tā, kā ​tam vajadzētu būt. Tiem ir spēcīgi attīstīts iekšējais ​kritiķis, kas aptur viņu emocijas un vajadzības- tāpēc ​viņi tiecas darīt to, kas šķiet pareizs no iekšējā ​kritiķa viedokļa, tā vietā, lai rīkotos tā, kā viņiem ​patiešām gribētos. Viņiem patīk darbu izpildīt pareizi ​un labi, un varam būt pārliecināti, ka viņi ir pielikuši ​visus spēkus, lai izdarītu visu vislabākajā veidā.

Neapzinātā motivācija- dusmas.

Text box

otrais eneatips

Vismīļākie cilvēki.

Šo cilvēku izaugsme slēpjas ​pieticībā,

ceļā no aprūpētāja uz palīgu

Šī tipa cilvēki ir ļoti uzmanīgi attiecībā pret to, kā tie ​var palīdzēt tiem cilvēkiem, kas tiem ir tuvi. Tiem ir ​izteikta vajadzība dot no tīras sirds, tai pat laikā tiem ​ir ļoti grūti kaut ko pieņemt. Visu vēl sarežģītāku ​padara fakts, ka tiem ir ļoti grūti izteikt savas ​vajadzības. Tas var novest pie konfliktiem attiecībās, ​kad tie bieži vien sajūtas izmantoti, visu laiku dodot. ​Šie cilvēki ir ekstraverti- viņiem labi izdodas rūpēties ​par citiem, tos uzslavēt, viņi novērtē, ja ļaudis tiem ir ​pateicīgi.

Neapzinātā motivācija-lepnums.

Text box

trešais eneatips

Visefektīvākie cilvēki.

Šo cilvēku izaugsme slēpjas ​godīgumā,

ceļā no izcilnieka uz ​sasniedzēju

Šī tipa cilvēki vienmēr aizņemti, jo ir fokusēti uz ​savu mērķu sasniegšanu. Tie ir spējīgi paveikt ​milzīgu darba apjomu, bet bieži aizmirst ​parūpēties par sevi laikā, kad uz 110% ir fokusēti ​uz mērķa īstenošanu. Tas nozīmē, ka nereti tie ​var novest sevi līdz pilnīgam spēku izsīkumam, ​pirms apzinās, ka ir ignorējuši savas vajadzības. ​Tie izpauž savas emocijas caur to, ko dara ​citiem cilvēkiem vai kopā ar tiem.

Neapzinātā motivācija- pašapmāns.

A Snow Covered Mountain Under the White Sky
Text box

CETURTais eneatips

Visunikālākie cilvēki.

Šo cilvēku izaugsme slēpjas ​vienotībā,

ceļā no traģiskā romantiķa ​uz individuālistu

Šī eneatipa cilvēki ir emocionāli un visu uztver ​personīgi. To garastāvoklis var mainīties ​vairākas reizes dienā. Tiem ir dziļi ​iesakņojusies pamestības sajūta un viņi cieš no ​zema pašvērtējuma, kas radies tādas ​pārliecības dēļ, ka viņi nav tā vērti, lai ar viņiem ​paliktu kopā. Tiem ir pazīstama mežonīgas ​laimes un ārprātīgi dziļu skumju sajūta. Viņi ​bieži pievērš uzmanību tam, kā pietrūkst ​pašiem un kā pietrūkst apkārtējiem. Tie mīl ​dziļas attiecības, viņiem patīk ieviest personīgu ​pieeju tajā, ar ko viņi nodarbojas.

Neapzinātā motivācija- kauns.

Text box

piEKTAIS eneatips

Visgudrākie cilvēki.

Šo cilvēku izaugsme slēpjas ​dāsnumā,

ceļā no novērotāja uz ​domātāju

Šī eneatipa cilvēki jūt milzīgu vajadzību pēc ​norobežošanās jeb vientulības. Tie sargā sevi ​no ārējas iejaukšanās, radot nepārvaramu sienu ​starp sevi un pasauli. Tie visbiežāk ir intraverti, ​tie mēdz būt aizņemti ar dziļdomīgām ​pārdomām par svarīgām lietām vai pasaules ​stāvokli. Patīk mācīties, lasīt, veikt pētījumus ​un vākt informāciju. Tie parasti ir ļoti jūtīgi ​cilvēki, bet bieži to uzvedību apkārtējie kļūdaini ​uztver kā aukstu, tamdēļ ka tie neizrāda savas ​emocijas, bet izsakās objektīvi un it kā no ​malas.

Neapzinātā motivācija- skopums.

Text box

SESTais eneatips

Visreālākie cilvēki.

Šo cilvēku izaugsme slēpjas ​drosmē,

ceļā no šaubīgā uz lojālistu

Šī eneatipa cilvēki dzīvē vadās pēc principa ​„nekad nevar zināt, kad kaut kas noies greizi” un ​bieži iztēlojas sliktāko notikumu attīstības ​scenāriju. Tie cīnās ar bailēm vai nu tām ​padodoties, vai nu rīkojoties tām par spīti. Tiem ​reizēm ir grūti noticēt apkārtējiem un viņi ir ​attīstījuši sevī īpašu spēju saredzēt to, kas vada ​citu cilvēku rīcību. Tie labi analizē situāciju ​attiecībā uz risku iespējām, kuras „super-​optimisti” neievēro. Tiem labi izdodas saskatīt ​jebkuru situāciju arī no otras puses. Viņi ir ļoti ​uzticīgi tiem cilvēkiem, kuri ir nopelnījuši to ​uzticību.

Neapzinātā motivācija- bailes.

Text box

SEPTĪTais eneatips

Visjautrākie cilvēki.

Šo cilvēku izaugsme slēpjas ​jūtīgumā,

ceļā no epikūrieša uz ​entuziastu

Šī eneatipa cilvēku vada viss jaunais un ​iedvesmojošais. Tie glāzi redz „pa pusei pilnu” un ​uztver pasauli, kā neierobežotu iespēju lauku. ​Tādiem cilvēkiem nepatīk būt ierobežotiem ar ​tikšanās laika rāmjiem un procedūrām, tie var ​nonākt panikā, ja viņiem šķitīs, ka nav izvēles ​iespēju. Viņi mīl radīt fantastiskus plānus, kurus ​itin nemaz nav nepieciešams realizēt, viņi mēdz ​aktīvi izrādīt entuziasmu, kuru apkārtējie var ​reizēm uztvert kā virspusīgumu.

Neapzinātā motivācija- negausība.

Text box

ASTOTais eneatips

Visspēcīgākie cilvēki.

Šo cilvēku izaugsme slēpjas ​nevainīgumā,

ceļā no izaicinātāja uz līderi

Šī eneatipa cilvēki koncentrējas uz konkrētā ​brīža aktuālo vajadzību apmierinājumu un uz ​taisnīgumu. Tie pieņem jebkuru izaicinājumu, ​ja sajūt netaisnību. Tie ir dzīvības spēku un ​enerģijas pilni. Ja kaut kas notiek pretēji viņu ​vēlmēm, viņi var izskatīties direktīvi. Zem ​spožajām 8.eneatipa pārstāvju bruņām ir ​slēpta liela sirds, viņi aizsargā citus un ir ļoti ​atbildīgi. Savu ievainojamo pusi, kuru parasti ​aizsargā, viņi ir gatavi atvērt tikai tad, ja kādam ​uzticas.

Neapzinātā motivācija- iekāre.

Text box

DEVĪTais eneatips

Vismierīgākie cilvēki.

Šo cilvēku izaugsme slēpjas ​enerģijā,

ceļā no starpnieka uz ​samierinātāju

Šī eneatipa cilvēkiem piemīt unikāla spēja radīt ​harmoniju, pilnībā iegrimstot apkārtējos un pilnībā ​pieņemot tos. Cenšoties radīt harmoniju un ​sekojot citu cilvēku vajadzībām, tie reizēm ​aizmirst par savām personīgajām vajadzībām. Tā, ​kā tiem ir svarīgi izvairīties no konfliktiem, viņi ir ​spējīgi saskatīt situāciju no dažādām pusēm un ir ​lieliski starpnieki. Viņiem var būt grūti pabeigt ​svarīgus projektus, jo tos piesaista citas lietas, ​kuras tiem var likties tikpat nozīmīgas, ka ​konkrētais projekts.

Neapzinātā motivācija- slinkums.

Akreditācijas reģistrācijas

sertifikācijas

Profesionāls sertificēts koučs (PCC)

Erickson Coaching International, 2009 utt.


Koučinga jomā darbojos kopš 2009.gada, esmu apguvusi individuālo, komandas, līderības un eneagrammas koučingu. Esmu ieguvusi arī kouča- mentora sertifikāciju. Esmu nokārtojusi PCC akreditāciju Starptautiskajā kouču federācijā (ICF).

Eneagrammas meistars

ICTA & Vektor Rosta, 2014


Eenagrammu pirmo reizi sastapu N.Doroņinas-Koltan vadītajās mācībās, pēc tam esmu mācījusies eneagrammu padziļināti gan personāla atlases, motivācijas, gan attiecību līkloču un bērnu audzināšanas jomās. kopumā variāk, kā 300 h apjomā.

Eneagrammas koučs

ICF.LV, 2013, ICTA & Vektor Rosta, 2014, The enneagram in business, 2023


Eneagrammu kombinācijā ar koučingu sāku apgūt pie N.Doroņinas-Koltan, ICF.LV rīkotajās mācībās, vēlāk bagātīgi papildināju zināšanas pie baltkrieviem Jegora un Irinas Karopām un pie amerikānietes Džindžeras Lapid-Bogdas.

Eneagrammas, koučinga, biznesa treneris

SFG, 2007 un ICTA & Vektor Rosta, 2014


Biznesa treniņu vadīt prasmi sāku apgūt kā Silvano Fashion Group mācību centra trenere, bet noslīpēju divu nedēļu starptautiskā treniņnomentē. Turpat nokārtoju arī visus eksāmenus un ieguvu Starptautiskās kouču un treneru asociācijas (ICTA) sertifikātus.

Konsultatīvais psihologs


RPIVA, 2000, MAPA, 2020, RSU, 2022


Psiholoģiju sāku studēt vēl pagājušajā gadsimtā. Esmu apguvusi mārketinga, jungiānisma, veselības psiholoģijas bāzes programmas, EMDR, kā arī dažādas atbalsta un izpētes metodes. Esmu reģistrējusies Latvijas psihologu reģistrā Nr.5001326Atsauksmes

Guna Eglīte

/SIA Eiro Personāls atlases un attīstības projektu vadītāja/ Pateicoties Intai es esmu atradusi sevi. Transformācijas spēle, eneagramma, mērķu uzstādīšana, vienkārša blakus pasēdēšana. Viss ir mūsu rokās, lai dzīvotu laimīgi un saskaņā ar sevi. O, nē tas nenotiek uzreiz, bet sākums ir uzdrīkstēšanās un drosme.


Aiga Zeltagrauda

/par sadarbību komandas veidošanā, startējot Pašvaldību ​vēlēšanās` 2017 ar Aizputes novada sieviešu sarakstu /

Tā iekšējā attīstība, ko Inta pārvalda ir radusies pamatīga ​darba rezultātā, ilglaicīgā periodā, ko var sasniegt tikai ar ​spēcīgu gribasspēku. Noskaņota pozitīvi uz pārmaiņām un ​spēj paraut līdzi citus komandas biedrus, draugus, klientus ​uz jauniem piedzīvojumiem ar konkrētiem mērķiem.

Iveta Ansone

/par semināru "Eneagramma vadītājam, kurš prot komunicēt"/

Inta ar vienkāršo, draudzīgo attieksmi pret klausītājiem radīja ​kopības sajūtu. Tika mazinātas bailes ielūkoties sevī un radās ​interese saprast arī līdzcilvēkus. Sarunai atvērās un sāka ​runāt pat tie klausītāji, kuri agrāk nekad nav runājuši par ​savām sajūtām.

Tikšanās vieta individuāli

Aizputē ir ērts kabinets, savukārt, sadarbībai attālinātā tiešsaistē ierobežojumu nav. Ja ir vēlme apvienot ​personisko izaugsmi ar aristokrātisku atpūtu Kurzemē, tad varam tikties Piena muižā!

Sazinies, lai izvēlētos ērtāko tikšanās vietu un laiku!

Atmodas iela 17, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456

Piena muiža, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3325

Text box

Kļūsti par sevis labāko versiju!

Psihologa privātprakse

Atmodas iela 17, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456

Black Instagram Logo
White Facebook Logo Social Media Icon
Flat Fill Twitter Icon
linkedin

Piena muiža

Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3325